Menu Zavřeno

Ocenění pro Karla Frühaufa

U příležitosti oblastního turnaje mládeže ve Strakonicích byl Karel Frühauf ke svému životnímu jubileu uveden do

SÍNĚ TRADIC JčBaS ZA VÝZNAMNÝ PŘÍNOS K ROZVOJI BADMINTONU A SPORTU.

Karel Frühauf letos dovršil 60-ti let a oslavil to uspořádáním oblastního turnaje mládeže do 15 let kategorie “D” ve Strakonicích. Karel patří mezi zakladatele strakonického oddílu badmintonu, který mimochodem letos také mohl oslavit 45-leté jubileum. Jubilant se vždy podílel na rozvoji svého oddílu ČZ Strakonice a i ve své hráčské kariéře dosáhl pěkných výsledků.

Karel dodává: “Badminton mne prakticky provází po celý aktivní život a je se mnou zcela srostlý. Docela se těším, až budu muset v důsledku určitého uvolnění v práci pomoci oddílu ČZ s trénováním mládeže.

Výkonný výbor JčBaS oslavenci blahopřeje a přeje hlavně hodně aktivních let ve zdraví s jihočeským badmintonem.

Autor příspěvku: Jiří Frendl

Posted in Oceňování