Menu Zavřeno

OTP ČBaS 2019-2020

Oblastní talentová příprava (dále OTP) je středním stupněm přípravy talentované mládeže. Systém oblastní talentové přípravy musí projednat a schválit VV dané oblasti. 

Za činnost oblastní talentové přípravy zodpovídá předseda VV ČBaS příslušné oblasti, popř. jím pověřený člen oblastního výkonného výboru (obvykle předseda oblastní TMK).

Hráči zařazeni do OTP musí splňovat všechna kritéria

  • Hráči s postavení na celostátním žebříčku do 8. místa
  • Hráči s potenciálem na výše uvedená umístnění
  • Hráči, které schválí VV JčBaS
  • Hráči, kteří budou zodpovědně plnit zadané úkoly

V případě neplnění výše uvedených podmínek, může být hráč z OTP vyloučen.

Posted in SCM