Propozice

14. 7. 2019 - 20. 7. 2019
Letní kondičně-badmintonové soustředění Křemže 2019, Křemže

28. 7. 2019 - 3. 8. 2019
Herní badmintonové soustředění Křemže 2019, Křemže

Pravidla na oceňování

Publikováno: 1. 1. 2019  Autor: Jiří Frendl
SYSTÉM UZNÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ JIHOČESKÝM BADMINTONOVÝM SVAZEM

Formulář - Návrh na udělení ocenění: ZDE

SYSTÉM UZNÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ JIHOČESKÝM BADMINTONOVÝM SVAZEM
 
PREAMBULE
 
            Český badminton ocenil řadu významných členů uvedením do Síně slávy ČBaS.
            I Jihočeský badmintonový svaz udělil v roce 2005 několika členům uznání za dlouholetou hráčskou, trenérskou a funkcionářskou činnost formou zapsáním do Síně tradic JčBaS. Oblastní svaz se hlásí k odkazu předchozího krajského svazu a rozhodl se udělovat ocenění významným osobnostem jihočeského badmintonu.
            VV Jihočeského badmintonového svazu se nyní ujímá funkce sledování, navrhování a schvalování dalších čestných uznání a vedení webové rubriky OCEŇOVÁNÍ zasloužilých členů a jejich propagaci na webu. K tomu budou sloužit pravidla udělování ocenění.
 
ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ
 
            V kompetenci VV JčBaS je projednávat a schvalovat návrhy na udělování ocenění. Návrhy mohou podávat výkonný výbor JčBaS, kluby i jednotliví členové badmintonových klubů, které pověřený člen badmintonu bude sledovat, shromažďovat a předkládat. K tomuto záměru lze využít příležitostí životních jubileí, významných sportovních výsledků, nebo za trenérské či funkcionářské činnosti. Protože se bude vždy jednat o veřejná ocenění, bude nutné stanovit pevný řád a ceremoniář tohoto udělení s cílem dosažení důstojnosti této akce. Oceňovaní by měli být vždy bezúhonní občané s dobrými morálními kvalitami, aby mohli sloužit vždy jako příklad pro mladou generaci.
 
STUPNĚ OCENĚNÍ
 
a)    Čestné uznání VV JčBaS:
            Při jubileu dovršení 50 let věku, v němž byl oceňovaný aktivním hráčem, nebo aktivním trenérem, nebo funkcionářem, nebo se jiným významným způsobem podílel positivně na rozvoji badmintonu.
 
b)  Síň tradic Jihočeského badmintonu:
 
            Při významném životním jubileu dovršení 60 let věku, v němž byl oceňovaný
buď dlouholetým aktivním hráčem, nebo aktivním trenérem, nebo funkcionářem, který významně přispěl k rozvoji a propagaci badmintonu na jihu Čech. Součástí tohoto ocenění je také krátká informace prostřednictvím jihočeských medií.
 
DALŠÍ MOŽNOSTI OCENĚNÍ
 
            Také je v kompetenci JčBaS navrhovat významné členy badmintonu k dalšímu ocenění kupř. Českému svazu badmintonu nebo také České unii sportu, ale však je nezbytné, vyhovět jejich podmínkám pro eventuální udělení ocenění.
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
            VV JčBaS vede o každém stupni udělení ocenění:
a)    zápis z jednání o schválení udělení s přílohou Formuláře návrhu
b)    uveřejnění v příslušných mediích, uveřejnění na webových stránkách (zde je nutné přidat příslušný odkaz), ve kterém bude krátký důvod (formou medailonku), za co bylo uděleno, stupeň ocenění, kdy bylo uděleno, jakou formu zvolí VV JčBaS při udělení ocenění
c)    pořadové číslo udělení a lomeno rokem.

Partneři

Český badmintonový svaz

Unipex CZ s.r.o.

Jihočeský kraj

Centrum sportovních cen

Další odkazy

Mapa webu

RSS kanál