Propozice

25. 5. 2019
Valná hromada JčBaS, Sokolovna České Budějovice

25. 5. 2019 - 26. 5. 2019
Školení trenérů IV. třídy, Český Krumlov

25. 5. 2019 - 26. 5. 2019
Soustředění OTP č.8 - starší, Český Krumlov

27. 5. 2019
Soustředění OTP č.9 - mladší, Český Krumlov - ZRUŠENO

14. 7. 2019 - 20. 7. 2019
Letní kondičně-badmintonové soustředění Křemže 2019, Křemže

28. 7. 2019 - 3. 8. 2019
Herní badmintonové soustředění Křemže 2019, Křemže

ZMĚNY RS 2011/2012

Publikováno: 22. 9. 2011  Autor: kADEL
Začíná nová sezóna. Věnujte velkou pozornost termínům pro přihlášení družstev, projektu elektronické soupisky a dalším drobným změnám v Rozpise soutěží 2011/2012.
Je připraven aktualizovaný Rozpis soutěží na sezónu 2011/2012. Připravili jsme několik novinek, které by měly zjednodušit, zrychlit a zpřehlednit řízení soutěží vypisovaných Jihočeským badmintonovým svazem (JčBaS). Současně by měly odstranit zbytečné posílání dokumentů poštou. A také by měly zvýšit užitečnost našeho webu. Věnujte jim, prosím, zvýšenou pozornost:
 
1. Termíny pro zaslání přihlášek a soupisek družstev

 

24.9.2011
zaslání závazných přihlášek a soupisek družstev do kvalifikací o KPD 1. třídy

 
24.9.2011
zaslání závazných přihlášek družstev do všech vypisovaných soutěží
Jednoduchý seznam přihlášených družstev pošlete mailem STK JčBaS (sokol.cb@seznam.cz). Roman Vokoun Vám pošle zpět výpočet startovného a jistin, které je nutné zaplatit.
 
29.9.2011
zaslání nebo předání dokladů o zaplacení startovného
Většina již startovné platí bankovním převodem. V tom případě je nutné zaslat mailem identifikační údaje o platbě. Myslím, že snad všechny druhy internetového bankovnictví umí vygenerovat potvrzení o provedené platbě. Kdo bude platit poštovní poukázkou, musí poslat stvrzenku poštou, nebo ji Romanovi osobně předat.
 
20.10.2011
zaslání soupisek družstev do všech vypisovaných soutěží
Jednoduchý seznam přihlášených družstev pošlete mailem STK JčBaS (sokol.cb@seznam.cz). Roman Vokoun Vám pošle zpět výpočet startovného a jistin, které je nutné zaplatit.
 
2. Elektronické soupisky pro soutěže družstev
Nový formulář SOUPISKA je ve formátu MS Word. Prosím, snažte se vyvarovat jakýchkoliv úprav formuláře.
 
Jak to bude vypadat práce s elektronickými soupiskami v praxi?
 
a) Oddíl (klub) určí odpovědnou osobu. Ta musí být uvedena na soupisce v příslušné kolonce a bude zodpovídat za komunikaci mezi oddílem (klubem) a STK JčBaS po celou sezónu. Proto musí být u ní uvedeny spolehlivé kontaktní údaje (telefon a e-mail). V praxi bude odpovědnou osobou většinou předseda klubu, vedoucí družstva nebo trenér. Takže žádná změna.
 
b) Oddíl (klub) vyplní soupisky svých přihlašovaných družstev a uloží je v následujícím formátu:
 
 
 
c) Oddíl (klub) pošle všechny soupisky elektronicky na STK JčBaS (Roman Vokoun) – adresa je
sokol.cb@seznam.cz. Není nutné na zasílané soupisky vyplňovat kolonku "Podpis hráče". Tím se vyhneme složitému skenování soupisek a umožníme jejich bezproblémové zasílání elektronicky. Podpis hráče je z hlediska schvalování soupisek STK na úrovni JčBaS zbytečný. Podstatné je, zda má hráč nebo hráčka platnou hráčskou licenci. Za správnost jmen na jednotlivých soupiskách zodpovídá vždy vedení klubů. Kolonka byla ve formuláři ponechána pouze pro klubové účely. Poslední termín pro zaslání soupisek je 20.10.2011.
 
d) STK JčBaS ověří správnost soupisek a v případě potřeby je upraví. Elektronické originály soupisek budou archivovány u STK JčBaS a u správce webových stránek.
 
e) Ověřené soupisky zašle STK správci webových stránek (Karel Kotyza), který je obratem zveřejní ve formátu PDF.
 
f) Ověřené a plně aktuální soupisky si pak každý před turnajem může doma vytisknout. Na turnaji se musí ráno prezentovat u hlavního rozhodčího aktuální soupiskou s označenými přítomnými hráči a hráčkami. Odpadne tak archivování, hledání a zapomínání soupisek na turnajích. Každý nalezne na webu aktuální soupisky nejen svého družstva, ale i všech družstev soupeřů.
 
g) Změny na soupiskách (doplňování hráčů a hráček) v průběhu sezóny lze provádět zápisem do soupisek přímo na turnaji pod dohledem hlavního rozhodčího, tak jak jsme zvyklí. Nově však bude nutné, aby všechny změny byly mailem nahlášeny (zasílá odpovědná osoba) na STK JčBaS. Změny STK ověří, doplní do svých uložených originálů a po schválení zašle správci webových stránek (Karel Kotyza), který je obratem zveřejní.
 
h) A opět platí …… na webu budou ověřené a aktuální soupisky všech družstev, které si každý před turnajem může doma vytisknout.
 
Nemusím snad ani připomínat, že na soupiskách mohou být a za družstva mohou startovat pouze hráči a hráčky s platnými hráčskými licencemi ČBaS. Na začátku sezóny zkontroluje platnost licencí všech hráčů a hráček na předložených soupiskách STK JčBaS. U těch, kterým bude platnost licencí končit v průběhu sezóny, bude na soupisku připsána poznámka s datem vypršení platnosti licence. Hráč (hráčka), který si zažádal o obnovení či vydání licence, musí předložit STK potvrzenou kopii žádosti nebo přímo novou licenci. Zápasy, ve kterých nastoupí hráč či hráčka bez platné licence, budou kontumovány.
 
3. Hráčské licence na webu JčBaS
S výše uvedeným velmi úzce souvisí plánované zveřejnění platných licencí všech registrovaných hráčů a hráček JčBaS. Seznam bude zveřejněn v průběhu září 2011.
 
4. Nasazování na soutěžích seriálu GP
Nasazování se provádí dle posledního platného žebříčku příslušné kategorie. Pro nasazení ve čtyřhrách platí nižší součet pořadí příslušné dvojice a disciplíny. V případě rovnosti součtu určuje pořadí nejvýše umístěný hráč či hráčka na žebříčku v příslušné disciplíně.
- při účasti do 6 hráčů (párů) budou nasazeni 2 hráči (páry)
- při účasti 7 – 13 hráčů (párů) budou nasazeni 4 hráči (páry)
- při účasti 14 a více hráčů (párů) bude nasazeno 8 hráčů (párů)
 
5. Jednotný formulář – Žádost o postaršení
Formulář ŽÁDOST O POSTARŠENÍ je ve Wordu a je jednoduchý a snadno vyplnitelný. Připravte si vždy před návštěvou u lékaře. Upozorňujeme, že jiné formuláře nebo potvrzení od lékaře nemusí STK JčBaS uznat.
 
16.9.2011, Karel Kotyza - předseda JčBaS

Partneři

Český badmintonový svaz

Unipex CZ s.r.o.

Jihočeský kraj

Centrum sportovních cen

Další odkazy

Mapa webu

RSS kanál